Regulamin - Warszawa Wencel Sp. z o.o.
0
Koszyk
Użytkownik
Wencel Sp. z o.o.
shadow

I. REGULAMIN

Właścicielem sklepu internetowego pod domeną www.wencel.pl jest:
WENCEL Sp. z o.o.
ul. Potockich 105A
04-534 Warszawa
NIP: 526 10 03 253
REGON: 010734390
Nr. R-ku bankowego:
Bank Handlowy 85 1030 0019 0109 8530 0037 5535


Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży wysyłkowej urządzeń i sprzętu gastronomicznego dla osób prawnych, fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz klientów indywidualnych.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ceny produktów w sklepie internetowym www.wencel.pl podane w PLN są cenami netto jak również podane są ceny brutto zawierające podatek VAT.
2. Ceny podane w sklepie www.wencel.pl nie obejmują dodatkowego wyposażenia nie uwzględnionego w opisie towaru oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń.
Cena usługi montażu uzgadniana jest indywidualnie w zależności od wartości zamówienia i odległości Zamawiającego od siedziby firmy Wencel.
3. W zależności od wartości zamówienia możliwe jest indywidualne negocjowanie cen produktów jak również kosztów montażu i transportu.
4. Wszystkie informacje o produktach i ich dane techniczne pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Zdjęcia mające wyłącznie charakter poglądowy mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów.
5. W przypadku produktów o wybieralnych opcjach typu: długość, szerokość, pojemność itp. pierwsza podana cena widoczna na liście produktów zawsze jest ceną najmniejszego produktu, następne są wyliczane po wybraniu właściwej opcji.
6. Przedstawienie w Sklepie wizerunków produktów nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego.

II. Realizacja zamówienia
1. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia oraz podanie danych kontaktowych umożliwiających kontakt z Zamawiającym (imię i nazwisko, telefon, e-mail, NIP oraz dane firmy w imieniu której składane jest zamówienie.
2. Informacja o złożonym zamówieniu jest przesyłana automatycznie pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu zamówienia.
3. Potwierdzenie zamówienia, czyli przyjęcie go do realizacji przesłane będzie pocztę elektroniczną.
4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony.
5. Cena brutto podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
6. W przypadku złożenia zamówienia na towar, przy którym widnieje błędna cena ze względu na błąd serwera, Zamawiający zostanie niezwłocznie o zaistniałej okoliczności poinformowany przez Sprzedającego. W takim przypadku Zamawiający w ciągu 3 dni od otrzymania powyższej informacji zobowiązany jest złożyć drogą mailową potwierdzenie kontynuacji przedmiotowego zamówienia z uwzględnieniem prawidłowej ceny albo oświadczenia o rezygnacji.
7. W razie przekroczenia powyższego terminu przez Zamawiającego, przyjmuje się, iż Zamawiający nie wyraził zgody na kontynuację realizacji zamówienia, a tym samym od niego odstępuje.
8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem sklepu internetowego oraz jego pełną akceptacją.
9. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towarów w magazynach naszych oraz producentów i wynosi standardowo od 3 do 14 dni roboczych. Okres realizacji zamówienia ulega wydłużeniu w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub sprowadzanych z zagranicy o czym Zamawiający jest informowany mailowo, telefonicznie, a także w opisie produktu.
10. W przypadku braku produktu w magazynach producentów Zamawiający jest niezwłocznie o tym informowany i może zrezygnować z całości bądź części zamówienia lub potwierdzić mailowo, wydłużony czas oczekiwania na realizację.

III. Warunki Płatności
1. Przy zamówieniach, w których Zamawiający nie jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), zobowiązany jest on uiścić przedpłatę w wysokości 100% wartości zamówienia na podstawie faktury pro-forma.
2. W przypadku towarów wykonywanych na zamówienie (np. ze stali nierdzewnej), Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 3 dni od złożonego i potwierdzonego zamówienia uiścić przedpłatę w wysokości 50% wartości zamówienia i uregulować pozostałą należności przed lub przy odbiorze.
3. Dla firm i instytucji finansowanych z budżetu Państwa oraz dla stałych klientów, termin zapłaty za zamówiony towar wynosi 7-30 dni, licząc od dnia odbioru. 4. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT.

IV. Dostawa towaru
1. W celu skrócenia czasu oczekiwania na dostawę, towary są wysyłane bezpośrednio z magazynów producentów i dostawców.
2. Wysyłka towarów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
3. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić jakość przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku uszkodzenia należy sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora i skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym.
4. Odebranie przesyłki bez sprawdzenia powoduje utratę roszczeń finansowych z tytułu odszkodowania za ewentualne szkody transportowe . Wszelkie reklamacje dotyczące przesyłki bez sporządzonego protokołu szkody nie będą uznawane.
5. Zamawiający zobowiązany jest wnieść zamówiony towar w swoim zakresie.
6. Zamawiający zwolniony jest z pokrycia kosztów transportu w przypadku wartości zamówionych produktów o kwocie powyżej 10 000 zł netto (10 230 zł brutto) z wyjątkiem wyraźnie określonych w ofercie urządzeń chłodniczych. Koszt transportu jest w tym przypadku określony na karcie produktu.
7. W przypadku zamówień o wartości poniżej 10 000 zł netto (10 230 zł brutto) koszt transportu stanowi sumę poszczególnych kosztów dotyczących danego magazynu dostawcy, o czym zamawiający jest powiadamiany przed realizacją zamówienia.
8. Zamawiający ma możliwość odbioru osobistego zamówionego przez siebie sprzętu, co zaznacza w formularzu zamówieniowym. W takim przypadku zwolniony jest z ponoszenia kosztów transportu.
9. W przypadku odbioru osobistego, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru towaru w terminie 7 dni, od wysłania mailowego powiadomienia o przygotowaniu towaru do odbioru.

IV. Gwarancje, reklamacje, zwroty
1. Wszystkie towary fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi oraz w większości są objęte 12-miesięczną gwarancją producenta. W pozostałych przypadkach okres gwarancji jest wyraźnie zaznaczony w opisie produktu.
2. Karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi są dostarczane wraz z produktem lub z fakturą.
3. W przypadku wyprzedaży towarów używanych lub ekspozycyjnych Sprzedający udziela indywidualnie dopasowanej gwarancji na tego typu towar.
4. W przypadku stwierdzenia usterki, bądź wady produktu należy niezwłocznie w formie pisemnej zawiadomić Sprzedającego.
5. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego produktu jest Faktura VAT oraz oryginalna karta gwarancyjna dostarczana wraz z produktem.
6. W przypadku, gdy produkt nie posiada karty gwarancyjnej, dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego produktu jest tylko Faktura VAT.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zainstalowanie towaru oraz za jego niezgodne z instrukcją używanie.
8. Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Zamawiający będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia dostawy, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Zamawiający może pobrać na swoim koncie po uprzednim zalogowaniu się w naszym serwisie.
10. Osobom fizycznym, które zawierają umowę na odległość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz Zamawiającym innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
11. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 8, otrzymana przesyłka z towarem powinna zostać zwrócona do Sprzedającego w stanie niezmienionym, kompletnym, w oryginalnym opakowaniu oraz nie noszącym śladów używania na adres podany w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia
12. Koszty zwrotu towaru ponosi Zamawiający.
13. Po przyjęciu towaru i sprawdzeniu jego stanu technicznego, Sprzedający zwróci Zamawiającemu wpłaconą przez niego kwotę w terminie 14 dni oraz prześle oryginał i kopię Faktury Korygującej. Zamawiający zobowiązany jest podpisać kopię i odesłać niezwłocznie Sprzedającemu.

VI. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie dane osobowe i teleadresowe otrzymane przez sklep www.wencel.pl są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia.
2. Złożenie zamówienia w sklepie www.wencel.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.19997 nr 133, poz.883). Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim lub producentom i dostawcom towaru , gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Zamawiającym. 4. Sprzedający dopuszcza możliwość Zamawiającemu wglądu i dokonywania zmian we własnych danych osobowych oraz usuwanie ich.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie www.wencel.pl dla wszystkich korzystających ze Sklepu. Zmiana Regulaminu jest wiążąca w momencie publikacji tekstu Regulaminu zawierającego zmianę na stronie internetowej Sklepu.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 

Regulamin sklepu
Wzór odstąpienia od umowy
Polityka prywatności
Bezpieczeństwo
Rodzaje płatności
Wysyłka i koszty

 

Wencel Sp. z o.o.
ul. Potockich 105a
04-534 Warszawa

tel: 22 613 32 12
kom. 609 105 996

info@wencel.pl